Legal Alert

COVID 19-BUITENGEWONE MAATREGELEN IN FRANKRIJK TER ONDERSTEUNING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

UITSTEL VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VOOR ONDERNEMERS IN FRANKRIJK

Ondernemers én werknemers kunnen mogelijk beroep doen op steunmaatregelen

18-03-2020  Eurocommissaris Ursula von der Leyen heeft gisteren een uitgebreid Europees pakket steunmaatregelen aangekondigd. Dit verruimt de regels voor staatssteun aan bedrijven die door het coronavirus in problemen komen. Hierdoor mogen lidstaten veel meer doen om bedrijven, zelfstandigen en banken te helpen. De Franse overheid heeft al vergaande maatregelen getroffen om het bedrijfsleven in Frankrijk te ondersteunen tijdens de door COVID-19 veroorzaakte economische crisis en lock down.

Ondernemers met een dochtermaatschappij of een vaste inrichting in Frankrijk, en werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Frans recht, kunnen mogelijk een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen van de Franse overheid.

1. Uitstel van betaling van belastingen verschuldigd vanaf maart 2020

  • Vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés)

Een aanvraag kan worden ingediend bij de Franse Belastingdienst (SIE bij de DGFiP – Services des impôts des entreprises de la Direction générale des finances publiques) met het oog op uitstel of een betalingsregeling; zonder boete. Als de termijn van maart 2020 reeds is betaald, kan de onderneming het geld bij de Franse belastingdienst terugvorderen of de overboeking alsnog storneren.

  • Loonheffing (charges sociales)

Via het portaal urssaf.fr is het mogelijk het bedrag van de loonheffing aan te passen of tot nihil te brengen.

  • btw (taxe sur la valeur ajoutée): nog geen maatregel

Deze regelingen hebben (voorlopig) een duur van drie maanden.

2. Betalingsregeling van belastingen verschuldigd vóór maart 2020

Als jouw onderneming reeds vóór maart 2020 haar belastingen niet volledig of niet tijdig heeft betaald, kun je bij de Franse belastingdienst (SIE bij de DGFiP) een aanvraag indienen voor een betalingsregeling. Deze aanvraag moet voorzien zijn van stukken met gedetailleerd uitleg, waaruit blijkt dat de onderneming zich in moeilijke omstandigheden bevindt. De financiële moeilijkheden dienen korttijdig buitengewoon en onvoorzienbaar te zijn. De aanvraag dient tevens een voorstel tot zekerheidstelling in te houden.

3. Verspreiding bancaire leningen (rééchelonnement des crédits bancaires)

Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt.

4. Verruiming borgstelling door Bpifrance van leningen (élargissement des garanties de lignes de trésorerie par Bpifrance)

Heeft jouw onderneming een beroep gedaan op de borgstelling van Bpifrance inzake een lening? Dan kan deze borgstelling mogelijk worden verruimd.

5. ‘Prêt Atout’ van Bpifrance – Lening zonder zekerheidsrecht

Bpifrance zal leningen tussen 50.000 en 5.000.000 euro verstrekken aan het mkb zonder zekerheidsrecht op de activa van de onderneming of de directeur. De lening kan tot 30.000.000 euro bedragen voor middelgrote mkb-ondernemingen (ETI – entreprises de taille intermediaire). De lening heeft een duur van drie tot vijf jaar en heeft als doel een tijdelijke behoefte aan cashflow te ondersteunen.

6. Versimpelde Werktijdverkorting (chômage partiel simplifié)

Dit geldt als jouw onderneming tijdelijk minder werk of geen werk meer heeft voor haar werknemers. De komende dagen wordt een decreet aangenomen om 100 procent van de uitkering die de ondernemingen aan hun werknemers betalen, door de overheid te laten vergoeden. Dit tot een maximum van 4,5 keer het minimumloon. De aanvraag kan, met terugwerkende kracht, worden ingediend tot 15 april 2020.

7. Overmacht verklaard bij openbare aanbesteding

Is jouw onderneming met de Franse overheid een contract aangegaan naar aanleiding van een openbare aanbesteding en kan je onderneming wegens de coronacrisis niet voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan is er volgens de Franse overheid sprake van overmacht. Er zijn daarom geen boetes voor het niet tijdig nakomen van de overeenkomst. Neem in elk geval contact op met je medecontractant om het geval van overmacht en de gevolgen daarvan schriftelijk te laten vastleggen.

Naast al deze maatregelen zijn er ook maatregelen voor zzp’ers en aanvullende pensioenregeling.

Voor vragen kun je terecht bij de juridische adviseurs van evofenedex.

Nuttige links

Activitepartielle.emploi.gouv.fr

Bpifrance.fr

Impots.gouv.fr

Travail-emploi.gouv.fr

Urssaf.fr

Dit artikel is mede tot stand gekomen met advocatenkantoor Brisdet uit Amsterdam; advocaat in Nederland en in Frankrijk. Voor Evofenedex

Oil & Gas

BRISDET successfully settled a litigation for a French company in the oil & gas equipment sector

Aeronautic

BRISDET currently represents a Netherlands based company in a litigation in the aeronautic sector

Metallurgy

BRISDET currently represents a French Africa based company in a cross-boarder litigation in the metallurgy sector

Pension funds

BRISDET currently represents a Europe based company in a cross-boarder litigation against a Dutch Pension Fund

FOOTBALL – FINANCIAL FAIR PLAY: AMENDMENTS AS OF 1ST OF JULY 2015

I. Financial fair play regulations

UEFA’s Executive Committee unanimously approved a financial fair play concept for the game’s well-being in September 2009. The concept principal objectives are:

  • to introduce more discipline and rationality in club football finances
  • to decrease pressure on salaries and transfer fees and limit inflationary effect
  • to encourage clubs to compete with(in) their revenues
  • to encourage long-term investments in the youth sector and infrastructure
  • to protect the long-term viability of European club football
  • to ensure clubs settle their liabilities on a timely basis

Hence, UEFA has introduced an obligation for clubs, over a period of time, to balance their account books. Under the concept, clubs may not repeatedly spend more than their generated revenues, and clubs will be obliged to meet all their transfer and employee payment commitments at all times.
Higher-risk clubs that fail certain indicators will also be required to provide budgets detailing their strategic plans.
The UEFA Executive Committee approved the formation of the two-chamber Club Financial Control Body (CFCB) in June 2012 to oversee the application of the UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.
It is also competent to impose disciplinary measures in the case of non-fulfillment of the requirements, and to decide on cases relating to clubs’ eligibility for UEFA club competitions.
The disciplinary decisions in relation to the implementation of the UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations are made by the, initially via the investigatory chamber but potentially also by the adjudicatory chamber, with all decisions published.
The significant early success of the project implementation, with overdue payables reduced by 80% and Europe-wide club losses reduced by more than €900 million, has answered many of the critics who considered the project too ambitious and challenging to implement, and has led to almost universal support amongst football stakeholders.

II. The new provisions under the 2015 regulations

A new regulation adopted by the UEFA’s Executive Committee on the 29th of June 2015 which has come into force on the 1st of July 2015, is related to the 2015-2018 period. This new regulation does not substantially amend the Financial fair play’s spirit. The rule remains the following: European clubs which want to participate to the UEFA’s competitions cannot spend more than their generated revenues under penalties, as recruitment limitations (ex: PSG, Manchester City), or disqualification of the European Cups (ex: Dynamo Moscow).

The Financial fair play regulations development aim at taking into account the European economical situation and the accumulated experience for the last five years.

The main new rules are:

The Voluntary agreements (Appendix XII): when a club is restructured or when a new investor repurchases it, the latter can go to the CFCB to present his case and to take part to a voluntary agreement which shall be carefully controlled by the CFCB to make sure that there is no loss suffered by this club. Even before the club qualifies to any of the European competitions, a follow-up will be implemented during a four-year period.

From the 2016-2017 season, clubs sustained by shareholder able to cover temporary losses could be allowed to have deficits over the one imposed (up to 30 M €). Nevertheless, clubs will have to follow the obligation of respecting the financial objectives at the end of the three following seasons and to achieve a balance budget at the agreement’s term (Article 61, paragraph 2).

The measure of flexibility related to the first season of supervision: from now on, a club, which has a realistic project of development, can declare itself volunteer for signing a four-year agreement (no more three year). This agreement will make him avoid penalties if it is unprofitable at the end of the first season.

Redefinition of the related Parties: for now on, a sponsor accounting for more than 30% of the club’s incomes, is considered to be a related Party. It means that the very important investors can alter the sport equity.

Currently sentenced clubs: their sentences will not be suspended. The changes do not apply to clubs that are already sentenced.

However, the sanctions against PSG have been suspended on the 1st of July 2015 due to the fact that the club had fully satisfied its commitments by achieving the financial equilibrium one year in advance.

Consumers protection: jurisdiction of the French Courts in a case versus Facebook

Facebook had been brought before the Paris Tribunal de Grande Instance by one of its users, for censoring his profile on which he posted a picture of Gustave Courbet painting “L’origine du monde” showing a female sex.

Facebook invoked the lack of jurisdiction of the Paris Tribunal de Grande Instance since a choice of court clause is present in the general conditions that all users accepted during registration. The choice of court clause gives jurisdiction to Californian courts.

The claimant alleged that the choice of court clause was an abusive clause according to French consumer law[1]. Facebook tried to dispute this point, arguing that the service provided is free for the user, element that should exclude the application of consumer law.

The Paris Tribunal de Grande Instance asserted its jurisdiction and stated, “A consumer can bring his case either before the court of his residence or the place where the damage occurred”. Also, “if the service proposed by Facebook is free for the user, it is unquestionable that the social network earns important benefits from its activity and as a consequence, Facebook acts as a professional [according to consumer law]. Furthermore, the contract concluded between the parties is an adhesion contract, since the user has no ability to negotiate.”

To the judges opinion, the adhesion clause that compel the subscriber to bring his action before an over sea court, to pay costs out of proportion with the economic stake of the subscribed contract, is meant to dissuade the consumer to bring any action against Facebook. This clause sets an “imbalance between the parties” and must be considered abusive according to consumer law.

The substance of the case will be discussed on the 21st May.

[1] Article L. 132-1 of French consumer law code: In the contracts concluded between professional and non-professional or consumers, are considered abusive the clauses, which has as their object or effect, at the expense of the non-professional or consumer, a significant imbalance between the rights and obligations of the parties.

According to the annex of this article, point q) the clauses which has as their effect: Delete or affect the right of action or the judicial remedy for the consumer, especially when the consumer is forced to take the case exclusively before an arbitral court non set by legal texts, wrongly limits the evidence means at the disposal of the consumer or place an unreasonable burden of proof on him that should, according to the governing law, be placed on another party.

La réforme ferroviaire adoptée en France le 22 juillet 2014

 L’assemblée nationale et le sénat ont adopté le 22 juillet 2014 le projet de loi portant sur la réforme ferroviaire. Cette adoption a engendré en France un large mouvement de contestation, de la part des syndicats mais aussi de l’Autorité de la concurrence.

 1. Une réforme essentielle à la survie du service public ferroviaire 

Depuis 1997, le service public ferroviaire a été divisé en deux organes distincts. D’une part la RFF (Réseau Ferré de France) qui est en charge de l’infrastructure des réseaux ferroviaires, d’autre part la SNCF, qui elle, est exploitante du réseau ferroviaire. Cette division avait été rendue nécessaire par la transposition en droit interne de la directive européenne 91/440 préparant l’ouverture des chemins de fer à la concurrence. Cette réforme avait pour objectif premier l’assainissement financier de la SNCF et l’ouverture des chemins de fer à la concurrence.

En 2002, la Cour des Comptes rendait un rapport  partagé sur la loi de 1997. Elle énonçait que malgré un assainissement des comptes de la SNCF, de lourds inconvénients restaient présents. En effet les relations entre les deux entités ne sont pas complétement clarifiées notamment en ce qui concerne la gestion de l’infrastructure, puisque RFF bien que responsable de l’infrastructure a délégué à la SNCF la gestion des infrastructures. RFF délègue donc à travers la branche SNCF Infra le travail technique d’élaboration des sillons, le pilotage des postes d’aiguillage, l’entretien et les travaux de modernisation et de développement du réseau ferré. Il existe donc, malgré la séparation des entités juridiques, de nombreux liens qui induisent une tendance à considérer ces deux entités comme une seule.

De plus avec l’ouverture du fret ferroviaire en 2003 à la concurrence (Directive 2001-12)  et  l’investissement massif des transports ferroviaires sur le projet TGV, le déficit continue de se creuser (environ 1,5 Milliard d’euros de plus chaque année), et les réseaux ferroviaires sont mal entretenus, ce qui cause de nombreux incidents et accidents.

Le gouvernement, ne pouvant plus laisser la situation dans l’état, décide de réaliser un projet de loi sur la réforme du système ferroviaire. Pour cela, en avril 2013 deux rapports sont rédigés de la part de monsieur Jacques Auxiette, représentant les propositions des régions concernant la réforme ferroviaire, et un autre de Jean-Louis Bianco concernant le système ferroviaire.  Ces deux rapports ont permis de réaliser un état des lieux sur les transports ferroviaires et aboutir à la loi adoptée.

La réforme consiste à instaurer une nouvelle organisation institutionnelle sous une forme similaire à une Holding afin de revenir a une entité unique SNCF, établissement public industriel et commercial ( EPIC). Cette EPIC Holding détiendra deux sous-entités de même nature, d’une part  « SNCF Réseau », qui aura la charge des fonctions de gestion de l’infrastructure, et d’autre part  « SNCF Mobilités », qui se chargera de l’exploitation des services de transports ferroviaires.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reforme-du-systeme-ferroviaire.html

Avec cette restructuration des réseaux ferroviaires, le gouvernement souhaite réaliser des économies en supprimant les doublons, mais aussi stabiliser la dette du secteur ferroviaire (44 milliards d’euros en 2013). Enfin cette réforme paraît plus adaptée pour permettre une ouverture totale des chemins de fer à la concurrence.

Deux organes de contrôle sont institués afin de garantir l’indépendance et la pérennité de cette institution publique.

Dans un premier temps, le gouvernement a décidé de garder l’organe de contrôle l’ARAF (l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires). Cette Autorité a pour mission de contribuer au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles au bénéfice des usagers et des clients des services de transport ferroviaire. Elle veille notamment à l’accès sans discrimination des entreprises ferroviaires au réseau ferré.

Dans un deuxième temps, un Haut comité ferroviaire sera crée. Il s’agira d’une instance de concertation entre l’ensemble des parties prenantes du système de transport ferroviaire national visant à orienter les grandes évolutions du secteur ferroviaire.

2. Un projet de loi contesté

Cependant ce nouveau projet de réforme a provoqué de nombreuses grèves de la part des cheminots et des syndicats.

En effet les syndicats considèrent que cette nouvelle hiérarchie entre les entités ne sert qu’à créer une entité publique « SNCF Réseau » qui serait responsable de la dette, et une entité privée « SNCF Mobilités », rentable. Cette nouvelle organisation ne permettrait pas de résoudre les problèmes financiers de la SNCF et ne servirait qu’à engager la SNCF vers la voie de la privatisation. Sur le plan social, cette annonce a été lourdement critiquée car considérée comme remettant en cause les conditions de travail avantageuses des cheminots.

L’Autorité de la concurrence a, elle, rendu un rapport le 4 octobre 2013 dans lequel elle est plutôt mitigée sur cette réforme. Elle énonce diverses recommandations, notamment en ce qui concerne l’indépendance des deux sous- entités par rapport à la Holding SNCF EPIC. L’ Autorité de la concurrence aurait souhaité que les fonctions de la Holding SNCF EPIC soient plus précisément définies, notamment en ce qui concerne  ses missions transversales au profit de l’ensemble des acteurs ferroviaires, qui pourraient empiéter sur les prérogatives de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Elle aurait aussi souhaité qu’à la tête de la Holding SNCF EPIC une plus grande diversité d’opérateurs soit représentée. Pour le moment seuls les présidents de SNCF Réseau et SNCF Mobilités composent le directoire de la Holding SNCF EPIC. Cette composition du directoire est en effet en contradiction avec la directive européenne qui impose une séparation décisionnelle stricte entre les activités de gestion et d’infrastructure.

Enfin l’Autorité de la concurrence regrette que les fonctions de l’ARAF ne soient pas plus étendues. Pour l’Autorité, l’ARAF n’a pas assez de pouvoir pour permettre l’ouverture des réseaux ferroviaires à une concurrence non discriminatoire. En effet la réforme retire au régulateur le pouvoir d’émettre un avis conforme sur la fixation des péages ferroviaires, ce qui est aujourd’hui son plus grand pouvoir.  Son pouvoir est d’autant plus affaibli par la création du Haut comité ferroviaire, qui, comme l’ARAF, aura le pouvoir de conciliation entre les parties du secteur ferroviaire. Cependant ce  Haut comité n’est aucunement impartial puisqu’il n’a pas de réelle indépendance. En effet, contrairement à ce qui est prévu pour l’ARAF, aucune condition d’indépendance des membres ni d’indépendance financière de l’institution n’est prévue dans la loi. Pour ces raisons, l’Autorité de la concurrence demandait que ce Haut comité soit supprimé du projet de loi.  

Enfin, il est intéressant de se demander si cette nouvelle structure conviendra aux exigences imposées par la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires, en ce qui concerne le critère d’indépendance, en vertu de l’article 6, paragraphe 3 de l’annexe 2 de celle-ci.

En effet dans un arrêt récent de la CJUE du 18 avril 2013, la France a été condamnée pour le lien de dépendance qui existe entre la RFF et la SNCF en ce qui concerne la gestion des sillons, ainsi pour son refus de mettre en place un système d’amélioration des performances prévu par la directive 2001/14/CE .  Cette condamnation a été un élément déclencheur pour entamer la réforme du service ferroviaire.

Le 28 février 2013, la Commission européenne a introduit devant la CJUE une demande de condamnation de l’Autriche et de l’Allemagne  pour ne pas avoir respecté la directive 91/440 concernant l’indépendance entre le fournisseur d’infrastructure et l’exploitant du service ferroviaire. En effet ces deux pays ont appliqué une construction Holding comparable à la Holding SNCF EPIC française. La Commission reproche à ces modèles de ne pas instituer assez de règles entre les entités pour pouvoir garantir l’indépendance (par exemple la Commission reproche au directoire de la Holding allemande de ne prévoir aucune condition  dans les statuts pour garantir l’indépendance ses membres). L’Allemagne et l ‘Autriche n’ont finalement pas été condamnées par la CJUE, car la Commission n’a pas réussi à apporter assez de preuves concrètes pour pouvoir condamner ces pays. Cependant deux remarques sont à établir.

Dans un premier temps, même si le modèle français ressemble à la construction austro-germanique, il lui sera très difficile d’imposer une organisation aussi réglementée et indépendante juridiquement que ces Holdings, construites comme des entités privées.

En Allemagne les deux sous entités correspondant dans le modèle français à SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont divisées en une multitude de sociétés anonymes. Ces sociétés anonymes sont spécialisées dans des tâches  particulières et ont chacune un rôle  et un financement indépendants.

Dans le modèle français les EPIC ont des fonctions assez vastes, peu réglementées, ce qui peut rapidement poser de nombreux problèmes concernant l’indépendance de ceux-ci.

Enfin, en Allemagne comme en Autriche,  les cheminots ont du abandonner leur statut de fonctionnaires afin de permettre au réseau ferroviaire de rester concurrent sur le marché européen. En France malgré une constatation des autorités du coût exorbitant  que représentaient les cheminots, aucun changement n’est prévu pour adapter leur statut.

L’Allemagne et l’Autriche, par leurs constructions très rigoureuses et très fragmentées ont faute de preuve réussi à échapper à la condamnation de la CJUE. Mais la France respectera t-elle les critères d’indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle, malgré la création d’un réseau ferroviaire dirigé sous une seule entité ? Cela en est moins sûr.

De plus,  rappelons que le Parlement européen est en train de réaliser à Bruxelles le 4 ème paquet ferroviaire qui sera applicable en 2015 . Celui- ci pourrait être plus strict sur les critères d’indépendance comme le laisse entendre l’avocat général dans les arguments engagés lors des arrêts rendus contre les structures Holding austro- germaniques.

3. Une alternative, à la réforme actuelle, le recours à la privatisation

Le gouvernement français aurait pu opter pour d’autres choix, notamment le choix de privatiser SNCF Mobilités et de laisser SNCF Réseau publique. Ce choix de la privatisation est le plus propice à la concurrence et à l’indépendance comme le montre une étude du Parlement européen de mai 2011 (http://www.europarl.europa.eu/studies).

Cependant, choisir de privatiser SNCF Mobilités c’est se poser la question de la dette ferroviaire française et du statut des cheminots français. Deux points que l’Etat français s’est abstenu d’approfondir dans cette réforme ferroviaire.

Pourtant dans l’étude réalisée par le Parlement européen en mai 2011, on peut remarquer que les états  ayant mis en place une privatisation avec une séparation stricte verticale, se trouvent aujourd’hui dans une situation de rémission financière (comme les Pays- Bas et l’Angleterre). La mise en concurrence dans ces états est aussi beaucoup plus développée qu’en France.

Privatiser SNCF Réseau aurait permis une plus grande ouverture à la concurrence, de changer le statut des cheminots, et ainsi assurer une totale indépendance de toutes les entités. Il aurait été possible à l’intérieur de SNCF Réseau de réaliser une séparation horizontale entre le transport de marchandises et le transport de passagers, permettant aux entités de se concentrer sur leurs objectifs distincts et ainsi  obtenir une plus grande productivité.

Pour conclure,  la réussite de la réforme ferroviaire dépendra essentiellement de la prise en compte, de la part des entités et notamment de SNCF Mobilités, de la réalité du marché. Il faut comme l’ont fait le Japon et l’Angleterre, ne plus assurer les lignes qui ne sont plus rentables, celles ci pourront  être reprises par les collectivités ou d’autres modes de transport plus adaptés. Il est aussi indispensable de développer de nouveaux concepts afin de rentabiliser les infrastructures (train low cost, plus luxueux,…)

Enfin l’Etat français devra soutenir SNCF Réseau notamment en ce qui concerne la sécurité du réseau ferroviaire et son renouvellement. Le réseau français a besoin d’un coup de jeune et sans ces efforts, la réforme ferroviaire n’atteindra pas ses objectifs.

 

Staatsbezoek François Hollande naar Nederland

De Franse President, François Hollande, komt naar Nederland in het kader van een Staatsbezoek op maandag 20 januari 2014.
BRISDET draagt bij aan de debatten van het economisch forum over de agro-food sector en neemt deel aan de ronde tafel met de ministers. De conclusie van de economisch forumdiscussies worden voorgedragen aan President François Hollande en Premier Mark Rutte.

30 oktober 2013 : Conferentie “1 jaar Flex B.V. : lessen uit de praktijk”

Uitnodiging Stichting NFJ 30 okt 2013 NL