COVID 19 – BUITENGEWONE MAATREGELEN IN FRANKRIJK TER ONDERSTEUNING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

UITSTEL VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VOOR ONDERNEMERS IN FRANKRIJK

Ondernemers én werknemers kunnen mogelijk beroep doen op steunmaatregelen

18-03-2020  Eurocommissaris Ursula von der Leyen heeft gisteren een uitgebreid Europees pakket steunmaatregelen aangekondigd. Dit verruimt de regels voor staatssteun aan bedrijven die door het coronavirus in problemen komen. Hierdoor mogen lidstaten veel meer doen om bedrijven, zelfstandigen en banken te helpen. De Franse overheid heeft al vergaande maatregelen getroffen om het bedrijfsleven in Frankrijk te ondersteunen tijdens de door COVID-19 veroorzaakte economische crisis en lock down.

Ondernemers met een dochtermaatschappij of een vaste inrichting in Frankrijk, en werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Frans recht, kunnen mogelijk een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen van de Franse overheid.

1. Uitstel van betaling van belastingen verschuldigd vanaf maart 2020

  • Vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés)

Een aanvraag kan worden ingediend bij de Franse Belastingdienst (SIE bij de DGFiP – Services des impôts des entreprises de la Direction générale des finances publiques) met het oog op uitstel of een betalingsregeling; zonder boete. Als de termijn van maart 2020 reeds is betaald, kan de onderneming het geld bij de Franse belastingdienst terugvorderen of de overboeking alsnog storneren.

  • Loonheffing (charges sociales)

Via het portaal urssaf.fr is het mogelijk het bedrag van de loonheffing aan te passen of tot nihil te brengen.

  • btw (taxe sur la valeur ajoutée): nog geen maatregel

Deze regelingen hebben (voorlopig) een duur van drie maanden.

2. Betalingsregeling van belastingen verschuldigd vóór maart 2020

Als jouw onderneming reeds vóór maart 2020 haar belastingen niet volledig of niet tijdig heeft betaald, kun je bij de Franse belastingdienst (SIE bij de DGFiP) een aanvraag indienen voor een betalingsregeling. Deze aanvraag moet voorzien zijn van stukken met gedetailleerd uitleg, waaruit blijkt dat de onderneming zich in moeilijke omstandigheden bevindt. De financiële moeilijkheden dienen korttijdig buitengewoon en onvoorzienbaar te zijn. De aanvraag dient tevens een voorstel tot zekerheidstelling in te houden.

3. Verspreiding bancaire leningen (rééchelonnement des crédits bancaires)

Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt.

4. Verruiming borgstelling door Bpifrance van leningen (élargissement des garanties de lignes de trésorerie par Bpifrance)

Heeft jouw onderneming een beroep gedaan op de borgstelling van Bpifrance inzake een lening? Dan kan deze borgstelling mogelijk worden verruimd.

5. ‘Prêt Atout’ van Bpifrance – Lening zonder zekerheidsrecht

Bpifrance zal leningen tussen 50.000 en 5.000.000 euro verstrekken aan het mkb zonder zekerheidsrecht op de activa van de onderneming of de directeur. De lening kan tot 30.000.000 euro bedragen voor middelgrote mkb-ondernemingen (ETI – entreprises de taille intermediaire). De lening heeft een duur van drie tot vijf jaar en heeft als doel een tijdelijke behoefte aan cashflow te ondersteunen.

6. Versimpelde Werktijdverkorting (chômage partiel simplifié)

Dit geldt als jouw onderneming tijdelijk minder werk of geen werk meer heeft voor haar werknemers. De komende dagen wordt een decreet aangenomen om 100 procent van de uitkering die de ondernemingen aan hun werknemers betalen, door de overheid te laten vergoeden. Dit tot een maximum van 4,5 keer het minimumloon. De aanvraag kan, met terugwerkende kracht, worden ingediend tot 15 april 2020.

7. Overmacht verklaard bij openbare aanbesteding

Is jouw onderneming met de Franse overheid een contract aangegaan naar aanleiding van een openbare aanbesteding en kan je onderneming wegens de coronacrisis niet voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan is er volgens de Franse overheid sprake van overmacht. Er zijn daarom geen boetes voor het niet tijdig nakomen van de overeenkomst. Neem in elk geval contact op met je medecontractant om het geval van overmacht en de gevolgen daarvan schriftelijk te laten vastleggen.

Naast al deze maatregelen zijn er ook maatregelen voor zzp’ers en aanvullende pensioenregeling.

Voor vragen kun je terecht bij de juridische adviseurs van evofenedex.

Nuttige links

Activitepartielle.emploi.gouv.fr

Bpifrance.fr

Impots.gouv.fr

Travail-emploi.gouv.fr

Urssaf.fr

Dit artikel is mede tot stand gekomen met advocatenkantoor Brisdet uit Amsterdam; advocaat in Nederland en in Frankrijk. Voor Evofenedex

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.